• Rokomet
  Rokomet
 • Plezanje
  Plezanje
 • Sah
  Sah
 • Atletika
  Atletika
 • Judo
  Judo
 • Hura prosti cas
  Hura prosti cas
 • Plavanje
  Plavanje
 • Gimnastika
  Gimnastika
 • Kegljanje
  Kegljanje
 • Tenis
  Tenis
 • Mini olimpijada
  Mini olimpijada
 • Karting
  Karting
 • Kickboks
  Kickboks
 • Futsal
  Futsal
 • Rokomet
  Rokomet
 • Veslanje
  Veslanje
 • Kolesarstvo
  Kolesarstvo
 • Odbojka
  Odbojka
 • Padalstvo
  Padalstvo
 • Boks
  Boks
 • Strelstvo
  Strelstvo
 • Namizni tenis
  Namizni tenis
 • Nogomet
  Nogomet

Športni program Zlati sonček je namenjen našim najmlajšim, starim 5 do 11 let. Izvajajo ga vrtci, osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. Gibanje je lahko učenje novih spretnosti, osebno ustvarjanje, način uresničevanja svojih želja, razvijanje in primerjanje gibalnih sposobnosti, ohranjanje zdravja. Športni program Zlati sonček pri najmlajših ponujata možnost za uresničevanje vsega tega.

Z njima lahko popestrimo redni vzgojno-izobraževalni proces in  dela v društvih, zaradi privlačnih vsebin kot so rolanje, smučanje, drsanje, plavanje, pohodništvo, spretnosti z žogo pa ju vključujejo tudi v druge programe, namenjene otrokom (Hura prosti čas). V letih izvajanja se je v program uspešno vključilo prek 712.000 otrok. Vabimo vas, da programa ponudite vašim otrokom, saj gibanje zagotavlja harmoničen razvoj telesa in duha.
Namen programa je najmlajše motivirati za gibalno dejavnost predvsem pa v njih vzpodbuditi željo, potrebo, navado po športni igrivosti v vseh starostnih obdobjih. Notranje in zunanje spodbude lahko okrepijo notranjo željo po športnem udejstvovanju.
Sodobni način življenja zahteva, da namenimo več pozornosti ustrezni količini gibalnih vsebin v vrtcu in osnovni šoli. Pomembne so kakovostne spodbude s področij umskega, gibalnega, čustvenega in socialnega razvoja otrok. Ničesar ne smemo opuščati ali zapostavljati. Največ pozornosti naj bo namenjeno igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku.


Več informacij

Zlati sonček