• Kickboks
  Kickboks
 • Sah
  Sah
 • Futsal
  Futsal
 • Padalstvo
  Padalstvo
 • Gimnastika
  Gimnastika
 • Hura prosti cas
  Hura prosti cas
 • Veslanje
  Veslanje
 • Rokomet
  Rokomet
 • Plezanje
  Plezanje
 • Kegljanje
  Kegljanje
 • Mini olimpijada
  Mini olimpijada
 • Rokomet
  Rokomet
 • Kolesarstvo
  Kolesarstvo
 • Karting
  Karting
 • Namizni tenis
  Namizni tenis
 • Plavanje
  Plavanje
 • Tenis
  Tenis
 • Atletika
  Atletika
 • Judo
  Judo
 • Boks
  Boks
 • Strelstvo
  Strelstvo
 • Nogomet
  Nogomet
 • Odbojka
  Odbojka

Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let. Izvajajo ga osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. Sodobna vzgojna prizadevanja temeljijo na Ismailovi teoriji integriranega razvoja, po kateri obstajata medsebojna funkcionalna povezanost in soodvisnost med umskim, gibalnim, emocionalnim in socialnim razvojem. Zato so za najboljši celosten razvoj otroka pomembne kakovostne spodbude z vseh štirih področij. Ničesar ne bi smeli opuščati ali zapostavljati. Gibanje oziroma šport tudi razvojni psihologi štejejo za eno od najpomembnejših razsežnosti otrokovega celostnega osebnostnega razvoja. To spoznanje je vtkano tudi v zamisel in program Krpan.

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo. Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato naj vsi otroci prejmejo priznanje, seveda pa ne brez njim ustreznega procesa. Manj uspešne otroke je treba spodbujati, jim posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi naloge. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek. Z ustrezno predstavitvijo programa, s strokovnim spopolnjevanjem vzgojiteljic in razrednih učiteljic (izvajalcev), ozaveščanjem staršev želimo, da bi se čim več otrok ukvarjalo s športom.

Več informacij

Krpan