• Karting
  Karting
 • Atletika
  Atletika
 • Kegljanje
  Kegljanje
 • Plavanje
  Plavanje
 • Mini olimpijada
  Mini olimpijada
 • Rokomet
  Rokomet
 • Judo
  Judo
 • Strelstvo
  Strelstvo
 • Namizni tenis
  Namizni tenis
 • Veslanje
  Veslanje
 • Sah
  Sah
 • Futsal
  Futsal
 • Tenis
  Tenis
 • Nogomet
  Nogomet
 • Padalstvo
  Padalstvo
 • Odbojka
  Odbojka
 • Rokomet
  Rokomet
 • Kolesarstvo
  Kolesarstvo
 • Plezanje
  Plezanje
 • Gimnastika
  Gimnastika
 • Hura prosti cas
  Hura prosti cas
 • Boks
  Boks
 • Kickboks
  Kickboks

Športni program Krpan je namenjen otrokom starim 9 do 11 let. Izvajajo ga osnovne šole, v popoldanskem času pa tudi društva ali zasebniki. Sodobna vzgojna prizadevanja temeljijo na Ismailovi teoriji integriranega razvoja, po kateri obstajata medsebojna funkcionalna povezanost in soodvisnost med umskim, gibalnim, emocionalnim in socialnim razvojem. Zato so za najboljši celosten razvoj otroka pomembne kakovostne spodbude z vseh štirih področij. Ničesar ne bi smeli opuščati ali zapostavljati. Gibanje oziroma šport tudi razvojni psihologi štejejo za eno od najpomembnejših razsežnosti otrokovega celostnega osebnostnega razvoja. To spoznanje je vtkano tudi v zamisel in program Krpan.

Cilj programa je v bogatenju življenja z raznovrstnimi športnimi vsebinami v vseh letnih časih. Program ni tekmovanje, temveč igra, pravi cilj ni osvajanje medalje, ampak dejavnost sama. Pomembno je sodelovanje v programu in ne storilnost, zato je program zasnovan tako, da je vabljiv in uresničljiv tudi za manj zmogljive. Izvajalci morajo največ pozornosti posvetiti igri in vadbi, ki naj bo prijetna in prilagojena otroku. Neuspešnih otrok naj ne bi bilo. Priznanje v prvi vrsti pomeni, da je otrok vključen v program, zato naj vsi otroci prejmejo priznanje, seveda pa ne brez njim ustreznega procesa. Manj uspešne otroke je treba spodbujati, jim posvetiti več pozornosti in jim prilagoditi naloge. Otrok naj spozna, da je z voljo in pomočjo mogoče marsikaj doseči, priznanje pa naj bo zanj spodbuda za njegov napredek. Z ustrezno predstavitvijo programa, s strokovnim spopolnjevanjem vzgojiteljic in razrednih učiteljic (izvajalcev), ozaveščanjem staršev želimo, da bi se čim več otrok ukvarjalo s športom.

Več informacij

Krpan