• Judo
  Judo
 • Veslanje
  Veslanje
 • Padalstvo
  Padalstvo
 • Strelstvo
  Strelstvo
 • Gimnastika
  Gimnastika
 • Hura prosti cas
  Hura prosti cas
 • Atletika
  Atletika
 • Tenis
  Tenis
 • Karting
  Karting
 • Nogomet
  Nogomet
 • Boks
  Boks
 • Sah
  Sah
 • Odbojka
  Odbojka
 • Mini olimpijada
  Mini olimpijada
 • Kegljanje
  Kegljanje
 • Plezanje
  Plezanje
 • Rokomet
  Rokomet
 • Kickboks
  Kickboks
 • Kolesarstvo
  Kolesarstvo
 • Plavanje
  Plavanje
 • Namizni tenis
  Namizni tenis
 • Rokomet
  Rokomet
 • Futsal
  Futsal

Polno ime: Javni zavod Zavod za šport Ptuj
Skrajšano ime: Zavod za šport Ptuj
Mednarodno ime: Sports institute of Ptuj
Ustanovitev: 1994
Sedež: Čučkova ul. 7, 2250 Ptuj
Direktor: Sandi Mertelj

Zavod za šport Ptuj deluje v skladu z Zakonom o zavodih (UL RS, št 12/91, 17/91-1,55/92, 13/93, 66/93, 54/94- odločba US RS, 8/96, 31/00 in 36/00), Zakonom o športu (UL RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03) in nacionalnim programom športa.

Sicer pa deluje tudi v skladu z naslednjimi sprejetimi pravnimi akti:

    Mestni svet je 25. 5. 2006 sprejel nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj.
    Svet zavoda je 31.7. 2007 sprejel Pravila Zavoda za šport Ptuj.

Zavod za šport Ptuj, kot javni zavod za izvajanje športne dejavnosti, pokriva vse segmente športa: šport otrok in mladine (klubi, vrtec, osnovne in srednje šole ), tekmovalni in vrhunski šport, šport za vse (rekreacija) ter šport invalidov.
Osnovne naloge, ki izhajajo iz Statuta zavoda in programa dela so:

 •     Izdelava strokovnih osnov za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa
 •     Povezovanje, organiziranje, spremljanje in izvajanje športne dejavnosti
 •     Nudenje strokovne in organizacijske pomoči društvom in klubom
 •     Sodelovanje s šolami, športnimi društvi in klubi pri izvedbi šolskih in množično rekreativnih športnih tekmovanjih
 •     Gospodarjenje s športnimi objekti
 •     Izdelava in vodenje računalniško podprtega informacijskega sistema za področje športa