• Gimnastika
  Gimnastika
 • Nogomet
  Nogomet
 • Atletika
  Atletika
 • Rokomet
  Rokomet
 • Kickboks
  Kickboks
 • Veslanje
  Veslanje
 • Namizni tenis
  Namizni tenis
 • Sah
  Sah
 • Futsal
  Futsal
 • Hura prosti cas
  Hura prosti cas
 • Padalstvo
  Padalstvo
 • Kegljanje
  Kegljanje
 • Plavanje
  Plavanje
 • Plezanje
  Plezanje
 • Kolesarstvo
  Kolesarstvo
 • Tenis
  Tenis
 • Judo
  Judo
 • Karting
  Karting
 • Odbojka
  Odbojka
 • Rokomet
  Rokomet
 • Strelstvo
  Strelstvo
 • Boks
  Boks
 • Mini olimpijada
  Mini olimpijada

Polno ime: Javni zavod Zavod za šport Ptuj
Skrajšano ime: Zavod za šport Ptuj
Mednarodno ime: Sports institute of Ptuj
Ustanovitev: 1994
Sedež: Čučkova ul. 7, 2250 Ptuj
Direktor: Sandi Mertelj

Zavod za šport Ptuj deluje v skladu z Zakonom o zavodih (UL RS, št 12/91, 17/91-1,55/92, 13/93, 66/93, 54/94- odločba US RS, 8/96, 31/00 in 36/00), Zakonom o športu (UL RS, št. 22/98, 97/01, 110/02 in 15/03) in nacionalnim programom športa.

Sicer pa deluje tudi v skladu z naslednjimi sprejetimi pravnimi akti:

    Mestni svet je 25. 5. 2006 sprejel nov odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za šport Ptuj.
    Svet zavoda je 31.7. 2007 sprejel Pravila Zavoda za šport Ptuj.

Zavod za šport Ptuj, kot javni zavod za izvajanje športne dejavnosti, pokriva vse segmente športa: šport otrok in mladine (klubi, vrtec, osnovne in srednje šole ), tekmovalni in vrhunski šport, šport za vse (rekreacija) ter šport invalidov.
Osnovne naloge, ki izhajajo iz Statuta zavoda in programa dela so:

 •     Izdelava strokovnih osnov za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike športa
 •     Povezovanje, organiziranje, spremljanje in izvajanje športne dejavnosti
 •     Nudenje strokovne in organizacijske pomoči društvom in klubom
 •     Sodelovanje s šolami, športnimi društvi in klubi pri izvedbi šolskih in množično rekreativnih športnih tekmovanjih
 •     Gospodarjenje s športnimi objekti
 •     Izdelava in vodenje računalniško podprtega informacijskega sistema za področje športa