30.09.2022 07:28

Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2022

Mestna občina Ptuj na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o športu (Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 – Zdeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13 in 81/16) in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/16) objavlja Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2022

Povezave:

https://www.ptuj.si/razpis/681569