28.10.2022 07:24

Javni razpis o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj v letu 2022

Na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22- - Zdeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22 in 105/22 – ZZNŠPP) in Pravilnika o nagrajevanju športnih dosežkov v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 4/12, 2/17 in 4/18) objavlja

Povezave:

https://www.ptuj.si/razpis/693866