07.07.2023 07:23

Javni poziv k oddaji vlog za potrebe po terminih za sezono 2023/2024

Zavod za šport Ptuj na podlagi 28. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/18 in 9/21) objavlja:

Javni poziv k oddaji vlog za potrebe po terminih za sezono 2023/2024

Javni poziv

Obrazec