25.01.2024 08:51

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2024

Mestna občina Ptuj na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22 in 106/23) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/18, 9/21 in 9/23, v nadaljevanju: odlok) objavlja Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2024         

Povezave:

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2024