27.01.2023 07:42

Javni razpis za izbor izvajalcev in sofinanciranje vsebin ter razvojnih in strokovnih nalog letnega programa športa v Mestni občini Ptuj v letu 2023

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg, 82/20 in 3/22-ZDeb), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07, 61/08, 99/09, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP in 149/22) in Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/18 in 9/21, v nadaljevanju: odlok) objavlja

Povezave:

https://www.ptuj.si/razpis/724894