28.09.2023 09:16

Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2023

Mestna občina Ptuj na podlagi petega odstavka 16. člena Zakona o športu (Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 – Zdeb), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 - ZIPRS0809, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 164/20, 11/22, 96/22, 105/22 - ZZNŠPP, 149/22) in Pravilnika o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/16) objavlja Javni razpis o nagrajevanju napredovanja športnih ekip v Mestni občini Ptuj v letu 2023

Povezave:

https://www.ptuj.si/razpis/825260