02.07.2024 08:06

Javni poziv k oddaji vlog za potrebe po terminih za najem ali uporabo športnih objektov in športnih površin za sezono 2024/2025

Javni zavod Ptuj na podlagi 28. člena Odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 3/18 in 9/21) objavlja:

Javni poziv k oddaji vlog za potrebe po terminih za najem ali uporabo športnih objektov in športnih površin za sezono 2024/2025

Javni poziv

Obrazec