Športna dvorana Mladika - Dvorana - večnamenski prostor

Dolžina 35,6
Širina 16,2
Višina 8,3
Površina 575
Tlak Parket