Športna dvorana Center - Športna dvorana - večnamenski prostor

Dolžina 48
Širina 28
Višina 7
Površina 1344
Tlak Parket - šp