28.09.2023 09:14

Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj v študijskem letu 2022-2023

Mestna občina Ptuj na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/16 in 4/18), 20. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18 - ZNOrg, 82/20 in 3/22 – Zdeb) in 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) objavlja Javni razpis o sofinanciranju programov študentov športnih fakultet v Republiki Sloveniji iz Mestne občine Ptuj v študijskem letu 2022-2023

Povezave:

https://www.ptuj.si/razpis/825274